Виктор Мазнев e роден во Велес на 22.05.1998 година. Ветеринарен техничар кој работи шест години активно на проблемот со бездомните кучиња.