Никола Јовановски е студент во прва година на електро и  волонтер што верува во променување на непријатна реалност. Вклучен е во активностите на FridaysForFuture, член на УО на Младите Можат. Најчесто својата борба ја изразува преку текстови или можеби бројки. Неговото животно мото е „Што е океан ако не збир од капки“, како водич во процесот на подобрување на опкружувањето.

Климатската криза знае да биде апстрактна и со тоа тешко да се комуницира, но илјадници млади низ светот искрено ја сфаќаат итноста за справување со проблемот.