Говорник: Тамара Димитрова

dafina

Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии е формиран во 2013та година како еден од седум центри на Македонската Академија на науките и уметностите. Центарот е под раководство на академик професор д-р Љупчо Коцарев.

Истражувањата на групата ги опфаќаат полињата од машинско учење, теорија на графови, пресметковна биологија, статистичка физика, економија, безжични мрежи и комуникации. Вклучен е во работата на повеќе европски проекти, и соработува со повеќе истражувачки групи од Универзитети низ Европа.

Визијата на центарот е да се стимулира меѓудисциплинарност и со применето истражување да се достигне напредок во разбирањето и развојот на секое од овие полиња, крајно доаѓајќи до решенија со помош на знаењето од ИКТ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s