Говорник: Ѓорги Пулевски

kontra[Контра кадар] Револтирани од централизирачките политики на континуираната владеачка идеологија решивме нашиот гнев да го артикулираме  на автентичен суверзивен начин преку проектирање на филмови кои го дисецираат општественото лицемерие и општествената стигма и притоа ослободувајќи се себеси преку општествен дискурс и идеи кои ги промовираме на дискусиите. Дебатно кино „Контра Кадар“ е проект кој преку неделно проектирање на филмови иницира дебатирање на теми кои ги нафрла филмот кои се релевантни за локалните, националните и глобалните случувања. На овие дебати често присуствуваат и гости кои се стручни за темата. Нашата цел е поголема вклученост на граѓаните во демократските процеси преку креирање јавен дебатен простор, организирање на граѓаните преку заедничка дискусија и соработка за влијание во носењето на одлуките кои нè засегаат сите, враќање на навиките на користење на јавна институција, промовирање критичо-ангажирана култура и создавање на солидарност помеѓу групите и идна поддршка на иницијативи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s