Говорник: Никола Писарев

NikolaPНикола Писарев, роден во 1975 година во Скопје, е историчар на уметност и археолог. Од 2015 година е магистер на Односи со јавност и стратешки комуникации на Високата школа за односи со јавност и новинарство на Македонскиот институт за медиуми во Скопје.

Во моментов е вработен како програмски директор на Центарот за современа уметност во Скопје. Од 1999 година активно работи на проекти посветени на подобрување на културниот и социјалниот живот на заедниците во Македонија и поширокиот регион на Западен Балкан. Писарев е автор на многу проекти кои сè уште имаат силен фидбек во македонското и регионалното граѓанско општество, ГотоГлас, Мобилната монтажна галерија, Граѓански активатор, Култура на руралните заедници (проект награден од Швајцарската агенција за развој и соработка, со специјална награда за социјално влијание), Урбан Арт Акција (еден од широко признаените проекти кај граѓанските организации во историјата на Македонија).

Тој е и основач на повеќе граѓански иницијативи, како „Го сакам ГТЦ“, Иницијатива за спасување на реката Радика, „Арсена“, Пракобрани, Охрид SOS и многу други локални иницијативи ориентирани кон заедницата. Едно од неговите најголеми достигнувања е дека тој е првиот кој почна да користи креативни комуникации и акции во проектите на граѓанските организации и успешно решавање на различни проблеми на заедниците. Автор е на многу статии од областа на Историја на уметноста, Урбана околина и урбанизам, социјална антропологија и граѓански активизам.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s