Говорник: Беса Арифи

BesaAБеса Арифи ги има завршено своите додипломски, постдипломски и докторски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Уште од 2004 година работи на Правниот факултет при Унверзитетот на Југоисточна Европа, а од јуни 2016 година работи како редовен професор по Кривично право. На Engage зборува за битката на жените во политиката со шовинизмот и конформизмот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s