Elton Baxhaku

Елтон Баџаку e независен режисер од Тирана, кој ќе зборува за тоа како филмската уметност ја менува состојбата на ЛГБТ заедницата во Албанија.

Баџаку има продуцирано и режирано бројни документарни филмови, меѓу кои и „Скандал“ и „Селита“. Делата на Елтон се секогаш посветени на теми како правдата, социјалните проблеми и нееднаквоста во албанското општество. Неговите премиери се одржувани на реномирани фестивали, како Саравскиот филмски фестивал и Докуфест.

Баџаку е дипломец на политички науки на Европскиот универзитет во Тирана. Неговата единствена цел била да ги комбинира годините потрошени на учење на политички теории со филмската уметност.

Студирал и на Академијата за филм и мултимедија Маруби, каде дипломирал режија во 2012 година.

Неговиот филм „Скандал“, кој публиката ќе има можност да го гледа на ENGAGE, ја раскажува неверојатната приказна за тоа како може да започне социјално и политичко движење во Албанија и да прерасне во срцето на општеството. Искуството на неколкумина храбри луѓе кои го започнале ЛГБТ движењето и оние кои ги посветиле своите животи на ова движење. Филмот е посвета на ЛГБТ лицата кои биле кривично гонети и уништени, кои немале живот во комунизмот, и е отворен повик за сите кои се сè уште исплашени.

///ENG///

Elton Baxhaku is an independent director from Tirana, who will talk about how film can change the condition o the LGBT society in Albania.

Baxhaku has produced and directed numerous documentary shorts and features, including “Scandal” and “Selita”. Elton’s work are always dedicated to subjects such as justice, social issues and inequality in the Albanian society. His premiers have been held at acclaimed festivals, suc as Saraevo Film Festival and Dokufest.

Baxhaku graduated at the European University of Tirana. His only goal was to combine the years spent studying politics with the art of the film.

He also graduated Directing at the Academy of film and multimedia Marubi.

His film “Scandal”, that the audience will be able to see at ENGAGE, tell the amazing story of how a social and political movement in Albania can start, can move on and get to the heart of the society. The experience of smart and courageous people who started the LGBT movement and of those who found and dedicated their lives to this movement. A tribute to those LGBT people who were persecuted, destroyed and never lived a life under communism and an open call for those who are still afraid.