Haus of Fauché е првиот дрег колектив во Скопје, чија цел е забава и едукација низ уметноста. Иако сите членови на Haus of Fauché доаѓаат од различни средини и имаат многу различни стилови на дрег, нивната главна цел е да го прикажат под рефлектор сето она што општеството го смета како недостојно и непристојно. Покрај токсичната структура и традиционална позиција на моќ во општеството, успеваат да творат и да развијат револуционерна субкултура.