Петар Антевски, Пресврт

Петар Антевски е претседател на Здружението за афирмација на театарската уметност „Пресврт“ и продуцент на претставата „Иднината е приватна“(2020) и краткометражниот филм „Неонски срца“(2019). Во рамките на „Пресврт“, тековно работи како продуцент на претставата „Дневна доза мазохизам“ во режија на Лука Кортина.

Petar Antevski is the president of the Association for Affirmation of Theatrical Art “Presvrt” and producer of the play “The Future is Private” (2020) and the short film “Neon Hearts” (2019). As part of “Presvrt”, he is currently working as a producer on the play “Daily dose of masochism” directed by Luca Cortina.