Денис Јанкуловски, Космонаутко

Денис Јанкуловски, Космонаутко е здраствен работник кој како дел од тимовите кои земаа брисеви за Ковид-19 ги едуцираше, охрабруваше и забавуваше своите пациенти како и македонската јавност.

Denis Jankulovski, Cosmonautko is a health worker who as part of the teams that takes swabs for Covid-19 has educated, encouraged and entertained his patients and the Macedonian public.