Тим Андромета – SpeakOut апликација

SpeakOut е младинска платформа која е препознатлива од младите како сигурно место каде можат преку давање и добивање младинска поддршка да го негуваат своето ментално здравје. Преку платформата, Тимот Андромета се бори против стигмата и пониженото гледање на важноста на менталното здравје кај адолесцентите, ги мотивираат сами да се изборат за себеси, да не се чувствуваат осамено бидејќи менталното здравје е исто толку важноколку и физичкото.