2021 Registration is open!

The registration for ENGAGE conference is on the questionnaire below. Please only register if you plan to attend the event. The number of visitors is limited, and the first 50 applicants will have the opportunity to participate live in the conference. Those who will not be able to register while the registration is open, will be able to watch the event via video stream.

The conference is organized according to the Protocols for organizing an event during the pandemic.

__________________________________________________________________________________________

Пријавувањето за ENGAGE конференцијата е на прашалникот подолу. Ве молиме да се пријавите само доколку планирате да присуствувате на настанот. Бројот на посетители на настанот е ограничен, а можност за учество на конференцијата во живо ќе имаат првите 50 пријавени. Оние кои нема да успеат да се регистрираат додека е отворена регистрацијата, ќе можат да го следат настанот преку видео стрим.

Конференција е организирана според Протоколите за организација на настан за време на пандемијата.

%d bloggers like this: